Religionsfilosofisk litteratur och Esoteriska klassiker

Förlagets böcker kan köpas i bokhandeln och via internet-bokhandlare

Mobirise Website Builder

NYCKELN TILL DITT INRE

Bertil Mebius-Schröder

NYCKELN TILL DITT INRE är en resa genom den kristna esoteriken som leder läsaren in i det inre universum och in i den centrala läran, den gudomliga visdomstraditionen. Boken erbjuder läsaren en djupare förståelse och insikt i kristendomens innersta väsen, så‐ väl som dess inre undervisning och mystik som existerat alltsedan urminnes tider. Läsaren ges enkla och lätt‐ förståeliga redskap och nycklar till att upptäcka sitt inre jag. Boken kan med fördel användas som en ”meditativ handbok”, en kompass där läsaren guidas av sin inre gudomliga gnista och själv tar ut sin kompassriktning i sitt sökande efter den heliga porten.

Bertil Mebius-Schröder (f. 1953) biskop i Liberala Katolska Kyrkan, Province of Sweden - Denmark, har genom sina studier, bl.a i USA, tillägnat sig en djupare förståelse i den urgamla visdomsläran. Han har undervisat i ämnen som den ursprungliga visdoms‐ traditionen, esoterisk kristendom och teosofi, både i in- och utland. Biskop Bertil är redaktör för tidningen Gnostica och är en känd föredragshållare, både i Europa såväl som i USA.

ISBN: 978-91-87910-03-6

Pris inkl. moms: 159:-
Porto tillkommerMobirise Website Builder

KRISTEN GNOSIS

C.W. Leadbeater

Språk: Danska

Kristen Gnosis indvarslar en nyorientering i menneskers religiøse søgen, og giver et nyt syn på Gud, skabelsen, menneskeheden og udviklingen.
Det græske ord Gnosis betyder Viden. I religiøs sammenhæng får ordet et bredere perspektiv, hvor det betegner Den Guddom-melige Visdom, en viden og forståelse af de åndelige Mysterier, der kulminerer i en intuitiv illumination.

Gennem de sidste hundrede år har verden oplevet en hurtig voksende interesse for de dybere sandheder i den gamle gnosis. Det skyldes delvis opdagelsen af gamle dokumenter, men i lige så høj grad kirkens forsømmelighed med hensyn til at give en for-nuftig åndelig vejledning til det moderne menneske.
I Kristen Gnosis beskriver biskop C.W. Leadbeater hvordan læren om reinkarnation og årsag og virken (karmaloven) genfindes i de hellige skrifter og i trosbekendelserne. Bogen omhandler bl.a. evolutionen set fra et esoterisk perspektiv, engleverdenen, Vor Frue, Sakramenterne og metafysiske fortolkninger af Johannes-evange­liet og trosbekendelserne.
Manuskriptet til bogen blev fundet i Adyarbiblioteket, og skabte noget af en sensation i den åndsvidenskabelige verden, da den første gang blev udgivet på engelsk i 1983. Kristen Gnosis viste sig at være endnu en perle fra C.W. Leadbeaters hånd.

Biskop CW. Leadbeater har givet os et nyt logisk verdenssyn og et nyt teologisk koncept, som vi kan værdsætte og forstå. Det er den gamle gnosis med videnskabelige, filosofiske og teologiske acceptable tanker om Gud, mennesket og universet. Med andre ord - en ny gnosis.

ISBN: 978-91-87910-00-5

Pris inkl. moms:

SEK 289:- Porto tillkommer.
Dkr. 259.- Porto tillkommer.

Mobirise Website Builder

FØDSLENS MIRAKEL


Geoffrey Hodson
Språk: Danska

Geoffrey Hodson, en af vor tids største og mest anerkendte clairvoyante forsker beskriver i sin bog Fødslens Mirakel et fosters åndelige udvikling. Hodsons forskning er ligeså banebrydende som den kendte fotograf Lennart Nilssons billeder fra 1965 af det fysiske fosters udvikling.

Hodsons clairvoyante iagttagelser følger i detalje opbyg- ningen af fosterets æteriske, astrale og mentale legemer, ligesom han også ser hvornår sjælen tager bolig i den fysiske krop.

Beskrivelsen af hvordan Vor Frue er med i hele forløbet, med sine hjælpende engle og naturånder er en hel skabelses- beretning i sig selv.

Som gravid - og kommende mor vil det være en oplevelse ud over det sædvanlige også at følge med i den åndelige opbygning af den lille sjæl, og udviklingen af den samhørighed der er så speciel for mor og barn.
Geoffrey Hodson, 1896 - 1983, er kendt for som en af vor tids største og mest anerkendte clairvoyante skikkelser. Han er forfatter til mere end 40 bøger i esoteriske emner, og har desuden sammen med anerkendte videnskabs-mænd udført clairvoyant forskning indenfor områder som fysik, medicin, antropologi og arkæologi.

ISBN: 978-91-87910-01-2

Pris inkl. moms:
SEK 159:- Porto tillkommer.
Dkr 139.- Porto tillkommer.

Built with Mobirise ‌

HTML5 Site Generator