Välkommen till Bokförlaget Rafael

Bokförlaget Rafael och danska Forlaget Sophia

Bokförlaget Rafael är ett litet nischat förlag med fokus på religionsfilosofisk litteratur, såväl som esoteriska klassiker. Det är förlagets målsättning att över tid ge ut små guldkorn inom den esoterisk-filosofiska litteraturen.

Det danska förlaget Forlaget Sophia i Köpenhamn startades och utvecklades i slutet av 1990-talet med ett flertal publikationer på danska. Bokförlaget Rafael har övertagit samtliga copyrights och tanken är att även dessa böcker efterhand kommer att göras tillgängliga, både på danska och svenska.